Publik

Publikplatser 
Avstånd från närmaste parkering till publikplats (röd färg på kartan).
Dessa stigar är snitslade, tänk på att terrängen är eländig att gå i, framför allt när det är mörkt
och man bör inte gå utan rejäl lampa!
Gångvägar är i vissa fall samma stig som banan så se till att hålla er undan för dom åkande!
(Orange färg på kartan är bilväg mellan E16 till Robertsholm)

 

1. Start, mål, cafe, toalett, depå osv..
2. Myren, ca 800m, Där kommer att finnas eld och belysning
3. Lilla Ersberg, ca 200m, Där kommer att finnas eld och belysning
4. Bäckfåran, ca 150m
5. Korsning av väg, ca 70m
6. Långa backen, ca 950m, Där kommer att finnas eld och belysning
7. Extremen, ca 450m