Kullerbergskåsan
SMK Hofors bjuder in till
Endurotävling den
10 November 2018

 

 

Rättelse tilläggsregler

Till skillnad för vad som står i tilläggsreglerna nedan så återbetalas startavgiften inte bara vid inställd tävling.
Och angående inställd tävling så kommer tävlingen att köras oavsett hur många anmälningar det kommer in.

Banan är öppen för träning på söndagar mellan 11-15, kom och prova!!

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------


 

Inbjudan och Tilläggsregler


Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella tävlingsreglemente och gällande specialregemente Enduro, samt dessa tilläggsregler som granskats och godkänts av Svemo

Arrangör: SMK Hofors
Tävlingens art: Enklare endurotävling typ1/mixad enligt 2.1.I, Max 100 startande,
oregistrerad mc tillåten
Tävlingsdatum: 2018-11-10
Plats . SMK Hofors, Kullerbergsbanan


Vägbeskrivning : Från Gävle, kör E16 mot Falun. Innan du kommer in i Hofors, ca 5 mil från Gävle, hittar du crossbanan på höger sida. Skyltat Motocrossbana.
Från Falun, kör E16 mot Gävle. Åk rakt igenom Hofors samhälle, förbi Ovako/Södra infart. Härifrån har du ca 2,5 km till crossbanan på vänster sida.

Karta finns på www.kullerbergskåsan.se.

Anmälan: Anmälan görs på Svemo TA senast 2018-11-01, Ingen Efteranmälan.
Anmälningsavgift: Anmälningsavgift 350:- som betalas via SVEMO TA senast 2018-11-01 (Svemo tar även en handläggningsavgift på 20:-)


Vid inställd tävling återbetalas avgiften minus en adm. avgift på 50 :-
Ingen återbetalning vid avanmälan.

Licenser: Förare skall inneha enduro-licens giltig 2018, tillfällig licens löses på www.svemo.se.

Klassindelning och startordning:

1 startande var 20 sek enligt följande.

1: Elit
2: Junior
3: Bredd
4: Dam

5: Motion


Vid mindre än 5 anmälda i någon klass utgår den och då startar de anmälda i valfri tillåten klass.

Starttid: Dagetapp 11:00 ,Kväll c:a 16:00

Tävlingen körs antingen bara dagsetappen eller dag och natt etapp.
Resultat på dagsetapp räknas på dom som enbart kört dag.
Resultat på dag och natt räknas på dom som genomfört båda etapperna.

Banan:
Varvet består av 2 sträckor som körs på tid enligt nedan.

 

Körlängd/Körtid:

Sträcka 1 (Lång) 14km, motionär ca 40 min

Sträcka 2 (Kort) 8km, motionär ca 25 min

Respittid,maxtid meddelas på förarmöte

10 min service efter varje varv.

 

Dagetapp körs enligt följande
 

Elit

Junior

Bredd

Dam

Motion

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

 

 

 

 

Nattetapp körs enligt följande
 

Elit

Junior

Bredd

Dam

Motion

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

 

 

Sträcka 1 (Lång)

Sträcka 1 (Lång)

 

 

 

Sträcka 2 (Kort)

Sträcka 2 (Kort)

 

 

 

 

 

 

Förare som går ut på fel sträcka bestraffas med 5 min tilläggstid.
Förare som ej fullföljt får sina körda varv tillgodoräknade.
Körtid ,startordning samt antal sträckor kan komma att ändras beroende på banans skick samt
väder på tävlingsdagen.

 

Hastighet: Medelhastigheten är under 40 km/tim
Banans offentliggörande: Tävlingsdagen kl 9:00 på plats.

Start och Mål: Kullerbergsbanan
Utrustning: Enligt specialregemente Enduro, för nattetapp krävs lyse samt reflex bak och på sidor av hjälm, samt fungerande baklyse.
Förarsammanträde: 15 min innan första start
Transponder: AMB MX transponder används vid tidtagning,föraren skall medföra egen transponder
Besiktning/anmälan:Anmälan och besiktning är öppen från klockan 9 fram till 45 min före start. OBS.. Obligatorisk besiktning och ljudmätning!
Dubbdäck: Meddelas en vecka innan om tillåtet eller inte på www.kullerbergskåsan.se

Depå/service: Sker i området märkt depå.
Miljömatta enligt SR-Enduro 5.6.3 måste användas vid all service och tankning. Underlåtenhet att
använda matta medför vid första tillfället ett bötesbelopp om 500 :- och vid upprepad förseelse
även uteslutning ur tävlingen.
Brandsläckare minst 5kg ska finnas i samtliga servicefordon.

Bränsle: Tillhandahålls ej av arrangören.
Resultatlista: Anslås vid cafeterian snarast alla förare är i mål .
Priser: Pokaler till topp 3 i varje klass.


Prisutdelning: Vid startplatsen under tävlingsdagen ,efter protesttidens utgång.
Protester enligt SR 8.9

Avlysning: Om inte minst 40 förare är anmälda 2018-11-01
Ansvar: Allt deltagande sker på egen risk, SVEMO, SMK Hofors, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade olyckor.
Återbud görs på SVEMO TA.